Foneminė klausa - taisyklingos kalbos pagrindas

 

 

 Gebėjimas suvokti garsus - labai svarbi žmogaus savybė. Be jo žmonės negalėtų išmokti klabėti bei suprasti kalbą. Mokslininkų nuomone, žodžius skirti vaikai pradeda dar iki jiems sukanka devyni mėnesiai. Tačiau turi praeiti dar beveik metai, kol vaikas pilnai pradeda skirti žodžius. Svarbu skirti, analizuoti ir diferencijuoti fonemas (garsus iš kurių susideda kalba). Šis gebėjimas vadinamas fonemine klausa.

Mažas vaikas nemoka valdyti savo klausos, negali lyginti garsų. Bet to jis išmoksta arba galima išmokyti. Ypač svarbu lavinti foneminę klausą vaikams, kurie turi kalbos ir kalbėjimo problemų. Dažnai vaikas nepastebi, kad jis neteisingai taria garsus. Foneminę vaikų klausą laviname žaidimų pagalba. Tokių žaidimų tikslas yra išmokyti vaiką klausytis ir išgirsti. Netrukus pastebime, kad vaikas ima savęs klausytis, girdėti savo kalbą, ieško tinkamos  garsų artikuliacijos ir bando taisyti savo  tarimo trūkumus.

Pratimai girdimajam suvokimui, foneminei klausai lavinti